Parodos

Nuo pat gildijos įkūrimo, rengiame ir patys dalyvaujame knygrišystės meną ir amatą pristatančiose parodose:

 

2004 sausio 20 d. pirmoji meninių įrišimų paroda ir gildijos prisistatymas visuomenei Vilniaus miesto rotušėje.

 

2005 m. gegužės mėn. gildijos surengta paroda „Atmintis“ skirta T. Lomsargio 100-osioms gimimo metinėms, UNESCO galerijoje, Vilniuje.

 

2006 m. kovo mėn. religinių knygų meninių įrišimų paroda „Ir žodis tapo kūnu“ Seimo rūmų galerijoje. Organizatoriai: Vilniaus knygrišių gildija, Lietuvos Biblijos draugija, Mažesnieji broliai pranciškonai (OFM).

 

2015 m. rugsėjo mėn. gildija dalyvavo knygų įrišimų konkurse Čekijoje (Čtvrta archivní knihvazačska soutěžní přehlídka),  České Budějovice mieste. Vėliau ši paroda per du metus apkeliavo dar aštuonis Čekijos miestus. Du gildijos nariai (Cezaris Poliakevičius ir Rūta Taukinaitytė-Narbutienė) gavo apdovanojimus.

 

2015 m. lapkričio mėn. gildijos narių meniškai įrištų Biblijų paroda, Bernardinų parapijos bendruomenės centre Vilniuje. Organizatorius Lietuvos Biblijos draugija.

 

2016 m. birželio mėn. trijų užsienio autorių meninės  knygrišystės paroda „Bibliofilinė knyga“, galerijoje „Kairė-dešinė“ ir Dailininkų sąjungos galerijoje. Organizatorius Vilniaus knygrišių gildija.

 

2017 m. spalio mėn. popieriaus marmuruotojos Aušros Lazauskienės paroda „Istoriniai marmurinio popieriaus raštai“ LMA Vrublevskių bibliotekoje.

 

2018 m. balandžio mėn. popieriaus marmuruotojos Aušros Lazauskienės paroda Marmurinio popieriaus XVII-XIX a. raštai”.

 

2004, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018 m. parodos ir edukaciniai renginiai Vilniaus knygų mugėse, LITEXPO parodų rūmuose.

 

2019 m. kovo mėn. meninės knygrišystės paroda „Dezideratai“. Galerijoje „Kairė-dešinė“. Organizatorius Vilniaus knygrišių gildija. Kuratorė Rūta Taukinaitytė-Narbutienė.

 

2020 m.   geugžės mėn. meninės knygrišystės paroda „KNYGrišių KNYGos“. Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje. Kuratorė Rūta Taukinaitytė-Narbutienė.

 

 

Kai kurie nariai savarankiškai dalyvauja kitose meninių įrišimų, dailininko knygos bei personalinėse parodose,  Lietuvoje ir užsienyje (Estijoje, Prancūzijoje, Anglijoje ir kitur). Taip pat savo darbus ir priemones pristato amatų mugėse.