Ieva Rusteikaitė

Knygrišė restauratorė

Tikroji VKG narė nuo 2017 m.

 

Ieva Rusteikaitė – dokumentų restauratorė ir knygrišė, dirbanti Vilniaus universiteto bibliotekoje nuo 2011 m. Vilniaus unversitete studijavo kultūros istoriją ir antropologiją, semiotiką bei konservavimo ir restauravimo projektų organizavimą Barselonos universitete. Knygrišystės mokėsi iš Sigito Tamulio, Vilniaus universiteto Bibliotekos restauratoriaus, VKG nario. 2014-2016 metais įgūdžius tobulino įvairiose restauravimo ir knygrišystės dirbtuvėse Barselonoje. Nuo 2015 m. savo darbus pristato Siberiana Books projekte. 2016 gruodį tapo VKG nare.

 

„Mane domina tiek istorinė, tiek meninė knygrišystė; tiek knyga, tiek jos medžiagiškumas, tiek pats amatas. Plačiąja prasme visa tai vadinu „daiktologija“ – tokia savo pačios išgalvota disciplina, kuri geriausiai aprėpia man rūpimus dalykus. Tai savotiška daiktų antropologija, atidus žvilgsnis į naujus ar nuo naudojimosi nugludintus, net suirusius paviršius, daiktų dalis ir medžiagas, kurios per kūrimo procesą plastiškai susijungia į viena, o per patį naudojimąsi konkrečiu daiktu priglaudžia visus mūsų įpročius ir kasdienių judesių pėdsakus. Man atrodo, kad šiandien kaip niekada yra aktualus sąmoningas žvilgsnis į trapias, laike besikeičiančias daiktų formas. Daiktų darybos amatai peržengia gryno instrumentiškumo ribas ir tampa kažkuo daugiau net nei taikomasis menas. Knyga šiuo požiūriu yra nepaprastas daiktas, aprėpiantis daugybę turinio ir formos dimensijų; ne tik parankus, bet ir išvedantis anapus savęs ten, kur keičiasi mąstysena, idėjos ir net patys kasdieniai mūsų įpročiai. Nėra abejonės, kad knygos formų kūrėjas įsipareigoja į visa tai atsižvelgti.“

Ievos darbai