Kristina Lukoševičienė

Dailininkė, knygrišė ir restauratorė

Tikroji VKG narė nuo 2012 m.

 

Kristina Lukoševičienė – dokumentų restauratorė, knygrišė ir dailininkė, dirbanti Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje nuo 2004 m. 1996 m. Vilniaus dailės akademijoje suteikta dailininkės tapytojos kvalifikacija, 2003 m. ten pat įgijo tapybos restauravimo magistro laipsnį. 2005 m. Vilniaus Universitete baigė specialiųjų profesinių studijų chemijos krypties kultūros vertybių konservavimo programą ir jai suteikta technologo profesinė kvalifikacija. Dirbant bibliotekos Dokumentų konservavimo ir restauravimo skyriuje knygų įrišimo bei restauravimo mokė Raimunda Vasiliauskienė ir Aušra Vaitiekūnaitė, Dalia Veselauskienė. Domina popieriaus marmuravimo amatas tiek teoriškai, tiek ir praktiškai, nuo 2004 m. savo malonumui kuria marmurinio popieriaus raštus. Nuo 2012 m. tapo tikrąja VKG gildijos nare ir dalyvauja oragnizuojamose parodose. Knygrišystės amato mokymosi šaltinis – kolegos iš kitų bibliotekų bei visi VKG nariai, jų sukaupta patirtis; interneto platybės; knygos; konferencijos, seminarai, išvykos, eksperimentai.

 

„Visada patinkdavo materialių medžiagų transformacija į „kažką“, kas jau tampa nebe materialu, nors materialiai apčiuopiama, vizualiai patrauklu. Kaip sukurtas žmogaus meno kūrinys įtakoja žmogaus mintį, kaip popierius virsta oda, o oda – medžiu, visad kyla iš vaikystės kylanti nuostaba: kaip tai įmanoma?..“

Kristinos darbai