Gražina Smaliukienė

Knygrišė ir restauratorė

VKG steigėja ir tikroji narė

 

Baigė Vilniaus universitete Paveldo informacijos ir komunikacijos studijas ir įgijo Komunikacijos ir informacijos magistro laipsnį.

Šiuo metu dirba Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Dokumentų konservavimo ir restauravimo skyriuje restauratore. Čia vykdo ir vertina dokumentinio paveldo restauravimo procesus. Studijuoja knygos įrišų kultūros ir technologijų raidą, konservavimo ir restauravimo istorinę eigą. Aktyviai veikia rengiant kultūros paveldo srities mokslinių tyrimų projektus, pranešimus, straipsnius.

Visuomeninė veikla: Vilniaus knygrišių gildijos steigėja ir narė, Restauratorių sąjungos ir Lietuvos bibliotekininkų draugijos narė. Domisi knygos kultūros raida, kuria autorinius įrišus, dalyvauja parodose Lietuvoje ir už jos ribų.

+370 6 52 40 720

Gražinos darbai