Vilniaus knygrišių gildijos narių publikacijos

 

Keršulytė, Edita. XVI a. rankraštinės knygos „Šventųjų gyvenimo aprašymai“ įrišas: atvejo tyrimas. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2013. https://www.lituanistika.lt/content/51176.

Lazauskienė, Aušra. Marmuruotas popierius, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos skaitmeninis archyvas, https://elibrary.mab.lt/bitstream/handle/1/13532/Lazauskiene.pdf.

Rusteikaitė, Ieva. Kaip medžiaga medžiągą mėgdžiojoSemiotika, 18 (2023): 82–117. https://doi.org/10.15388/Semiotika.2023.3.

 

Rusteikaitė, Ieva. Knygos kūnas ir kostiumas: mįslingas XVI a. antros pusės Stanislovo Sabino knygos įrišo atvejisActa Academiae Artium Vilnensis, 110–111 (2023): 333–362. https://doi.org/10.37522/aaav.110-111.2023.179.

 

Rusteikaitė, Ieva. Puošnu ir praktiška: XVI a. viduryje – XVII a. pirmojoje pusėje Italijoje ir Abiejų Tautų Respublikoje spausdintų knygų įrišai Vilniaus jėzuitų akademijos bibliotekoje. Knygotyra, 80 (2023): 228–262. https://doi.org/10.15388/Knygotyra.2023.80.130.

 

Rusteikaitė, Ieva, Marija Šaboršinaitė ir Gediminas Bernotas. Puošnaus popieriaus pasakojimai. Virtualus penkių dalių pasakojimas apie senojo dekoratyvinio popieriaus technikas exhibition. Vilniaus universiteto biblioteka, Google Arts & Culture, 2021.

I. Žingsniuojanti klišė. Ksilografinis popierius

II. Nutūpęs spiečius. Taškytasis popierius

III. Sugautas raibulys. Marmuruotas popierius

IV. Minkštas pėdsakas. Kleisterinis popierius

V. Aukso sodas. Brokatinis popierius.

 

Rusteikaitė, Ieva. Understanding the Craft: an Overview of Conservation of Bindings of Books in the Vilnius University Library. Senvaitienė, Jūratė (ed.) Reseach. Dilemmas. Solutions. The 12th Baltic states Triennial Restorers’ Meeting. Preprints. Vilnius: The Lithuanian National Museum of Art, 2020, 256–268.  http://conservation2020vilnius.ldm.lt/book/.

 

Rusteikaitė, Ieva ir Sigitas Tamulis. 17th Century Vellum Binding Structures and Their Preservation. Senvaitienė, Jūratė (ed.) Reseach. Dilemmas. Solutions. The 12th Baltic states Triennial Restorers’ meeting. Preprints. Vilnius: The Lithuanian National Museum of Art, 2020, 560–562. http://conservation2020vilnius.ldm.lt/book/.

 

Rusteikaitė, Ieva. Penkiasdešimt dokumentų restauravimo metų: Vilniaus universiteto bibliotekos Restauravimo skyriaus archyvo medžiaga. Acta Academiae Artium Vilnensis, 92–93 (2019), 450–475. https://leidykla.vda.lt/Files/file/Acta%2092_93/Acta_2019_170x240mm_Rusteikaite.pdf.

 

Smaliukienė, Gražina. The System of Signs in the Decoration of a Sixteenth-Century Tetraevangelion as an Information and Communication Source. Kvizikevičiūtė, Milda ir Viktorija Vaitkevičiūtė (sud.). Theatrum Libri: Book Printing, Reading and Dissemination in Early Modern Europe. Vilnius: Martynas Mažvydas National Library of Lithuania, 2022, 190–212. https://journals.lnb.lt/dokumentinio-paveldo-tyrimai/article/view/798.

 

Smaliukienė, Gražina. A Study of the 17th century bookbindings of the Vilnius Academy Printing House. Research, dilemmas, solutions: the 12-th Baltic states triennial conservators’ meeting, Vilnius, Lithuania, 2020 : preprints.  Ed. Jūratė Senvaitienė. Vilnius : Lietuvos dailės muziejus, 2020, 275–288. http://conservation2020vilnius.ldm.lt/book/.

 

Smaliukienė, Gražina. Istorinių knygų įrišų tyrimai. Tarp knygų. 2015, Nr. 10, 34.

 

Smaliukienė, Gražina. XVII a. Vilniaus akademijos spaustuvės leidinių įrišai. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos skaitmeninis archyvas, https://elibrary.mab.lt/handle/1/4862?locale-attribute=lt.

 

Smaliukienė, Gražina. Projektas “Knygų įrišų kultūra XV-XVIII a. LDK teritorijoje” : pirmas etapas. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2017. <http://elibrary.mab.lt/handle/1/10415>.

 

Smaliukienė, Gražina ir Enrika Blikertaitė. Vilniaus akademijos spaustuvės XVII a. leidinių įrišai Vilniaus universiteto ir Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekose. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. 2013/2014 (2018): 79–92. http://elibrary.mab.lt/handle/1/21971.

 

Smaliukienė, Gražina. Литовский переплет первой половины XIX в. и методы его идентификации. Фундаментальная наука : проблемы изучения, сохранения и реставрации документального наследия : материалы международной научной конференции, Москва, 4-7 июня 2013 г. Москва : Архив РАН, 2013, 460-467.  <http://www.arran.ru/bookreader/publication.php?guid=C1EA5811-6BFE-4CE1-80FB-B7C2E476F570&ida=1&kod=9#page/1/mode/1up>.

 

Supranavičius, Rimas. Diversity of Structure and Materials of Book Bindings of the 16th–17th Century in Vilnius University Library. Senvaitienė, Jūratė (ed.) Reseach. Dilemmas. Solutions. The 12th Baltic states Triennial Restorers’ Meeting. Preprints. Vilnius: The Lithuanian National Museum of Art, 2020, 571–573. Online access: http://conservation2020vilnius.ldm.lt/book/.

 

Supranavičius, Rimas. Istorinių technologijų panaudojimas šiuolaikinėje knygrišystėje = The use historical technologies in contemporary bookbinding. Luchtanienė Daiva (sud.). Eksperimentinė archeologija = Experimental archaeology : Lietuvos materialaus paveldo rekonstrukcija, T. 3, 2019, 113–36.

 

Supranavičius, Rimas. XVI–XVII a. LDK valdovų ir didikų knygų rinkinių įrišų ženklai. Lietuvos ekslibrisui – 500: evoliucija ir šiuolaikinės tendencijos = 500 years for Lithuanian ex libris: evolution and modern trends: tarptautinio forumo medžiaga. Šiauliai: Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka, 2018, 64–69.

 

Supranavičius, Rimas. Senoji knygrišystė. Vilniaus dailiųjų amatų asociacija; Vilniaus dailės akademija. Klaipėda: S. Jokužio leidykla-spaustuvė, 2011.

 

Tamulis, Sigitas ir Ieva Rusteikaitė. Archaeology of Book: Bindings of Court Books of The Grand Duchy of Lithuania. Senvaitienė, Jūratė (ed.) Reseach. Dilemmas. Solutions. The 12th Baltic states Triennial Restorers’ meeting. Preprints. Vilnius: The Lithuanian National Museum of Art, 2020, p. 588–591. http://conservation2020vilnius.ldm.lt/book/.

 

Tamulis, Sigitas. Karolingų epochos VIII–XII a. knygos įrišo modelio rekonstrukcija / The codex book of the 8th to 12th centuries Carolingian era. Luchtanienė Daiva (sud.). Eksperimentinė archeologija. Lietuvos materialaus paveldo rekonstrukcija. T. 3, 2019, 137–172.

 

Tamulis, Sigitas. Knygų įrišų rekonstrukcijų modelių kūrimas kaip dokumentų restauratorių praktinių įgūdžių tobulinimo metodas. Acta Academiae Artium Vilnensis, 92–93 (2019), 486–513. https://leidykla.vda.lt/Files/file/Acta%2092_93/Acta_2019_170x240mm_Tamulis.pdf.

 

Taukinaitytė Narbutienė, Rūta. Knygrišyklos tarpukario Kaune: procesai ir įtakos. Acta Academiae Artium Vilnensis, 101–102 (2021): 222–252. https://doi.org/10.37522/aaav.101.2021.70.

 

Taukinaitytė Narbutienė, Rūta. Lietuvos pirmosios nepriklausomybės laikų knygrišys Zigmas Malašauskas. Knygotyra, 71 (2018): 275-291. https://doi.org/10.15388/Knygotyra.2018.71.11.

 

Taukinaitytė Narbutienė, Rūta. Leono Panavo knygų įrišai taikomosios ir meninės knygrišystės požiūriu. Knygotyra, 68 (2017): 226–236. https://doi.org/10.15388/Knygotyra.68.10721.

 

Taukinaitytė Narbutienė, Rūta. Prancūziškasis knygos įrišas: sąvokos kilmė ir apraiškos Lietuvoje. Knygotyra, 65 (2015), 269–290. https://doi.org/10.15388/kn.v65i0.8466.

 

Taukinaitytė Narbutienė, Rūta. Knygrišiai apie knygas ir knygrišystę. Vilnius: Mintis, Vilniaus knygrišių gildija, 2013.

 

Publikacijos apie Vilniaus kngyrišių gildiją

 

Keršulytė, Edita; Smaliukienė, Gražina; Šimaitytė, Audronė. Knygrišiai – žinių sargai: [interviu]. Mokslas ir technika.  2014, Nr. 1, 38-40.

 

Taukinaitytė-Narbutienė, Rūta; Smaliukienė, Gražina. Vilniaus knygrišių gildija Bernardinų bažnyčioje. Bernardinai.lt. 2014, spalio 14,  1.  http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2014-10-14-vilniaus-knygrisiu-gildija-bernardinu-baznycioje/123052.

 

Smaliukienė, Gražina; Zailskaitė, Deimantė. Knygrišystės amatas labiau vilioja moteris: [interviu] Respublika.lt. 2013, birž. 24, 1. http://www.respublika.lt/lt/naujienos/kultura/portretai/knygrisystes_amatas_labiau_vilioja_moteris.

 

Knygrišių gildijos paroda. Respublika.lt. 2013, lapkr. 23, 1.

 

Vilniaus knygrišių gildija šiemet švenčia 10-ies metų jubiliejų. Alkas.lt, 2013-11-20. https://alkas.lt/2013/11/20/vilniaus-knygrisiu-gildija-siemet-svencia-10-ies-metu-jubilieju/.

 

Vilniaus knygrišių gildija švenčia 10-ies metų jubiliejų. Bernardinai. lt, 2013 11 18. https://www.bernardinai.lt/2013-11-18-vilniaus-knygrisiu-gildija-svencia-10-ies-metu-jubilieju/.

 

Dalyvavome knygrišystės renginyje. Versme.lt, 2009 11 13. https://www.versme.lt/knygrisiai_kt.htm.

 

Deimantė Zailskaitė. Knygą turi būti malonu paimti. Respublika.lt, 2012 birž. 18 d. https://www.respublika.lt/lt/naujienos/kultura/portretai/knyga_turi_buti_malonu_paimti.

 

Knygos anatomija: I–XVI a. knygų įrišų (re)konstrukcijų paroda. Alkas.lt, 2015-10-12, http://alkas.lt/2015/10/12/knygos-anatomija-i-xvi-a-knygu-irisu-rekonstrukciju-paroda/.

 

Deimantė Zailskaitė. Akį paglostantys viršeliai. Respublika.lt, 2013 bal. 24 d. http://www.respublika.lt/lt/naujienos/kultura/kulturos_naujienos/aki_paglostantys_virseliai/.

 

Deimantė Zailskaitė. Nuo architektūros atbėgau prie knygos. Respublika.lt, 2013 gruod. 6 d. http://www.respublika.lt/lt/naujienos/kultura/kulturos_naujienos/nuo_architekturos_atbegau_prie_knygos.