Leidyba

Leidžiama knygas apie knygrišystę ir parodų katalogus. Šiuo metu esame išleidę:

 

„Knygrišiai apie knygas ir knygrišystę“

 

Sudarytoja Rūta Taukinaitytė-Narbutienė, Vilnius, 2013. Šioje knygoje gildijos nariai atsako į knygos sudarytojos klausimus. Tai meistrų pamąstymai bei įžvalgos apie knygas, knygrišystės amatą bei savo darbo patyrimus.

 

Knygą dar galima įsigyti. Norintiems įsirišti savo egzempliorių, leidinys taip pat parduodamas neįrištais lankais.

Susisiekite su mumis

„Bibliofilinė knyga“

 

 

Užsienio autorių meninės knygrišystės parodos katalogas „Bibliofilinė knyga“, Vilnius, 2016 (iliustruotas; lietuvių ir anglų kalbomis).

 

2016 metais gildija organizavo parodą, įvykusią galerijose „Kairė-Dešinė“ ir Dailininkų Sąjungos galerijoje, kurioje buvo eksponuojami Jacek Tylkowski (Lenkija), Per-Anders Hübner (Švedija) ir Dalia Lopez Madrona (Lietuva, Švedija) knygų įrišimai. Įvadinio straipsnio autorė Rūta Taukinaitytė-Narbutienė.

 

Knygą dar galima įsigyti.

Susisiekite su mumis