XVII a. pergamentinis knygos įrišas

 

Istorinis pergamentinio knygos įrišo, plačiai paplitusio XVII a. Europoje ir už jos ribų, modelis.

 

Skudurinis popierius, įvairių rūšių pergamentas, šilko siūlai, žalio audinio raišteliai, aukso folija.

 

Atlikta kursų Dirck De Bray and Beyond metu, Italijoje, 2018. Vad. Anne Hillam ir Maria Fredericks. Pagal vieną iš ankstyvųjų knygrišystės vadovėlių Dirck De Bray, Trumpas mokymas apie knygų įrišimą […], Harlemas, Olandija, 1658 m.

 

Originalus rankraštis (44-001556 M) saugomas Noord-Hollands archyve, Harleme, Olandijoje.

 

 

Model of historical parchment bookbinding, widespread in the 17th century in Europe and other countries.

 

Tissue paper, various types of parchment, silk thread, green cloth straps, gold foil.

 

Performed during the course in Dirck De Bray and Beyond, Italy, 2018. Headed by Anne Hillam and Maria Fredericks. Based on one of the earliest bookbinding manuals by Dirck De Bray, Short Introduction to the Binding of Books […], Haarlem, Holland, 1658.

Original manuscript (44-001556 M) ir preserved in Noord-Hollands archives, Haarlem, Holland.

 

 

Įrišo Ieva Rusteikaitė, 2018 m.

Fotografavo Liuda Drižytė.

Category

Istoriniai įrišai, Knygrišystės procesai, Pergamentiniai įrišai