VKG narės prisidėjo prie gražiausių 2020 metų knygų sukūrimo

Vilniaus knygrišių gildija nepaprastai džiaugiasi, kad net kelios gildijos narės prisidėjo prie gražiausiomis 2020 metų knygomis išrinktų leidinių sukūrimo.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, bendradarbiaudama su Lietuvos dailininkų sąjunga ir Vilniaus dailės akademija, nuo 1996 m. kasmet rengia Knygos meno konkursą. Leidiniai vertinami pagal leidybinio-poligrafinio atlikimo, apipavidalinimo kokybės bei knygos meninės visumos kriterijus. 

VKG narei Elonai Marijai Ložytei įteiktas diplomas už pavyzdinių istorinio rankraščio publikacijos tradicijų tęsimą drauge su Tomu Rasteniu rengtoje  knygoje „1695 metų Kražių rankraštis, arba Metinis retorinės meditacijos derlius = Manuscriptum Crosense anni 1695, sive Fructus horni meditationis rhetoricae“ (Kražių kolegijos istorijos ir veiklos paminklai = Monumenta historiam et acta collegii Crosensis spectantia. II t.; rengėjai Živilė Nedzinskaitė, Darius Antanavičius; išleido Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, spausdino UAB „Petro ofsetas“).

Taip pat sveikiname ir VKG narę Aušrą Lazauskienę, kurios marmuruoto popieriaus fragmentas papuošė tarp gražiausių knygų atsidūrusios Žygimanto Augustino ir Gyčio Skudžinsko parengto leidinio „To Žygmantas Augustas: (to Sigismund II Augustus (1520–1572)“ (išleido Lietuvos dailininkų sąjungos leidykla, spausdino UAB „Petro ofsetas“) viršelį.

Daugiau informacijos apie konkurso laimėtojus LR kultūros ministerijos svetainėje: https://bit.ly/2Pes2LC%d bloggers like this: